Te huai

Charter train

 

https://www.tehuiatrain.co.nz/faqs/